Ungdomsrep fra Rødt Rosalinda Myre

Solveig Heldal 2. mai 2024

Ungdomsrep fra Rødt Rosalinda Myre holdt appell

Til 1 mai i år hadde 1.mai komiteen invitert ungdommer fra de forskjellige ungdomspartiene til å holde årets appeller.
Ungdommene tok utfordringen og kom med gode velformulerte innlegg.