Dette er Radio L

Radio L er en lokal allmenradio som sender direkte til befolkningen i Lillesand og Birkenes kommuner onsdag til fredag hver eneste uke. Hos oss får du varierte programmer,  lokale innslag og nyheter om det som skjer i lokalsamfunnet, i tillegg til musikk fra ulike tidsepoker og sjangre.

Og ikke minst så er det radiobingo på Radio L hver torsdag kveld kl. 21:00. Når Radio L ikke har sending, er det Radio Metro Sørlandet man vil høre på frekvensene.

polaroid_radiol
Radio L så dagens lys i februar 1989. Da hadde en entusiastisk gjeng under ledelse av blant annet Øystein Ellingsen, Knut G Torsen, Tom Jacobsen, Paul Guttormsen allerede jobbet i ett års tid med å få alle brikkene på plass.


Radio L‘s første sending ble åpnet den 25. februar av daværende ordfører Gunnar Oftedal som hadde ønsket seg åpningsmelodien,
«What a wonderful world» med Louis Armstrong, noe han kun fikk de siste strofene av. Grunnen var at kontrollrommet var fullt av journalister og andre skuelystene som ved et uhell fikk stiften på platespilleren ut av posisjon og ordførerens ønskemelodi ble derfor særdeles kort.

Radio L sender 20 timer hver uken og du hører oss både på FM og nettradio

Radio L‘s første redaktør var Øystein Ellingsen, han hadde med seg en stor gjeng som på frivillig basis ønsket å lage radio for Lillesand ogomegn. De kom med daglige sendinger med nyheter og andre programmer. Fredagskveldene med musikk og rebuser laget telefonstorm. Folk fikk ikke kontakt med verken drosjesentral eller ambulansetjeneste da telefonnettet ble overbelastet. Vi ble derfor oppfordret av Televerket om å finne en løsning som begrenset innringningene pr. rebus.

Radio L startet kun med sender på Store Tønne i Flørenes på FM 107,4 og senere utvidet med sender på Røynevarden i Høvåg på FM 106,3 og deretter sender på Flakkehei i Birkenes på FM 104,2.

Radio L i bilder