Her hører du oss

Våre dekningsområder på FM

I tillegg til internett hvor du kan høre oss over hele verden, kan du ta ned våre sendinger på FM lokalt i Lillesand og Birkenes kommuner. Her er en oversikt over våre dekningsområder og frekvenser. Opplever du tekniske feil i ditt område? Her kan du også melde feil.

FM

Dekning på fm

Radio L har dekning på FM i Lillesand og Birkenes kommuner Vi har konsesjon fra myndighetene for sendinger på FM ut 2027. Nedenfor finner du en oversikt over alle våre FM-frekvenser. Det er Kristiansand Lokalradio AS (Radio Metro) som er konsesjonær og har formelt driftsansvar for senderanleggene. Når Radio L ikke har sending er det Radio Metro Sørlandet man vil høre på frekvensene.
 • 1

  Store Tønne - FM 107,4MHZ

  Dekning: Lillesand kommune og sørlige deler av Grimstad kommune

 • 2

  Røynevarden - FM 106,3MHZ

  Dekning: Høvåg og deler av Kristiansand kommune

 • 3

  Flakkehei - FM 104,2MHZ

  Dekning: Birkenes kommune

DAB

Dekning på dab

Radio ABC sender i region xx i lokalradioblokka. Denne regionen dekker i kommunenavn, kommunenavn, kommunenavn, kommunenavn, kommunenavn, kommunenavn, kommunenavn og kommunenavn. Radio ABC har konsesjon fra myndighetene for å sende på DAB+ frem til 2031.
Frekvensområde

Vi sender i Blokk XXB i frekvensområdet 217,872 – 219,408

Hva er lokalradioblokka?

Lokalradioblokka er en av fire landsdekkende frekvensblokker som benyttes til digital radio. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Mangler Radio ABC i din radio?

Dersom du ikke finner Radio ABC i kanallisten på din DAB-radio, må du søke oss opp. Det gjør du på en av følgende måter:

 • Funksjonen som lar deg hente kanalene på nytt, altså oppdatere kanallista, kan enten ha en egen knapp eller ligge i hovedmenyen på radioen. Se etter “scan”, “full scan”, «autotune» eller lignende.
 • På noen mottakere kan det også være nødvendig å gjenopprette fabrikkinnstillingene (factory reset).
Har du problemer med mottak?

Dersom du opplever problemer med mottaket av radiokanaler på din DAB-radio, kan dette skyldes flere ting. Mottaksproblemer kan bestå i periodevis stillhet, hakkete lyd eller helt manglende signal (No signal). Dersom dette gjelder deg anbefaler vi å prøve følgende tiltak, før du eventuelt kontakter oss i Radio ABC.

 • Oppdater kanallisten
 • Sjekk antenne
  For best mottak må antennen være plassert/montert vertikalt. Enkelte antennetyper krever jording. Sjekk at jordingskabel ikke har løsnet (gjelder spesielt bil og båt).
 • Elektromagnetisk støy
  Elektromagnetisk støy fra el-artikler kan forstyrre signalene slik at mottaket blir redusert.
 • Bruk service following/automatisk frekvenssøk

Meld fra om teknisk feil

Opplever du tekniske feil i ditt område? Vi setter pris på om du sender oss en melding om signalet har falt ut eller er ustabilt.

  Kontaktinformasjon

  Oppgi fullt navn

  Oppgi din e-postadresse

  Feilmelding
  Store Tønne – FM107,4Røynevarden – FM106,3Flakkehei – FM104,2Nettradio

  Beskriv etter beste evne hva feilen består i