Elias Tchaba fra Beirut Palestina

Solveig Heldal 2. mai 2024

Appell med Elias Tchaba fra Beirut Palestina

Til 1 mai i år hadde 1.mai komiteen invitert ungdommer fra de forskjellige ungdomspartiene til å holde årets appeller.
Ungdommene tok utfordringen og kom med gode velformulerte innlegg.