Mekkegruppa:

Solveig Heldal 27. april 2022

Besøk hos Mekkegruppa i MA – huset

På lørdag hadde Mekkegruppa på MA-Huset åpen dag
for å vise fram 3D-rom og Allrom som er nytt av året.
Dette ville vi vite mer om så Radio L og la også veien opp til Sandva.