Historielaget ønsker folk skal bruke deres nye hjemmeside:

Solveig Heldal 27. april 2022

Historielaget ønsker folk skal bruke deres nye hjemmeside

Vestre Moland og Lillesand historielag har fått ny hjemmeside og
der finner en mange historiske artikler, gamle bilder og mye info.