Biblioteket Bøllefrø:

Solveig Heldal 20. oktober 2021

Signe Røed på Lillesand bibliotek har vært på ungdomsskolene og formidlet
samtidsdiktning i en aksjon kalt   ”Bøllefø

”  Elevene ble også bedt om å skrive egne dikt. Vi skal her høre hvordan det gikk.