Årets TV aksjon trenger bøssebærere

Solveig Heldal 20. oktober 2021

Tiden nærmer seg for Årets store TV aksjon, og det trengs flere bøssebærere til aksjonen.

Christian Muri Clemetsen er en av de som er med i årets lokale tv- aksjonskomite.
I dette intervjuet hører vi Christian oppfordre flere til å stille som bøssebærere.