Besøk av Trubadur

Solveig Heldal 8. oktober 2021

Rey Larsen er Trubadur og kommer fra Bømlo

I dagens Halvtime hadde vi besøk av Rey Larsen som er Trubadur
I sommer var han på besøk i Lillesand blant annet på
Brekkestø hvor han holdt konsert
Rey Larsen forteller at han har vært innom mange musikk genre og
prøvd ut det meste innen musikk