Metalldetektor og historisk utstilling

Solveig Heldal 6. oktober 2021

Ikke bare bøker på Biblioteket i Lillesand

På Biblioteket i Lillesand kan du nå se en utstilling av funn gjort med av Tor Gunnar Heldal
med metalldetektor i områder rundt Lillesand. Disse funn har historiker Terje Ellefsen lenge
hatt lyst til å sette inn i et historisk tidsskjema for å vise hvilke århundrer de tilhører og
hvor langt tilbake i tid at det er mulig å finne spor av bosetting og mennesker her.