Ungdommen drar heller til Sørlandssenteret (Prog. 05)

Arild Andersen 19. mai 2024

Elever ved Markedsføringsklassen ved Lillesand Videregående skole har fått i oppgave å lage en podcast serie.

I program 05 stiller elevene spørsmål om hvorfor ungdommene heller drar til Sørlandssenteret.