Tidsvitne fra andre verdenskrig Arne Eilertsen om klasseturer til Polen

Solveig Heldal 15. april 2022

Polenturer:

Det diskuteres ofte om klasseturer til Polen skal fortsette, her skal vi høre tidsvitne og
foreragsholder Arne Eilertsen fortelle om sine opplevelser og ønske om at turene forblir videre.