Lillesandsbørsen – (Prog.07)

Arild Andersen 1. desember 2023

Lillesandsbørsen en podcast serie .

Fremtidsfullmakt. Salg og kjøp av eiendom. Boligsparing for ungdom. Forbrukslån og reiseforsikring. Tyveri og svindel. Lillesands historie.
Uføreforsikring og jobb i bank

Programledere Banksjef i Lillesand Sparebank og Solveig Heldal har forskjellige gjester i hvert program.
Disse er: Advokat Trine Løland Gundersen. Heidi Gabrielsen fra Exbo. Kunderådgiver Anne Britt Gundersen. Kredittsjef Dina Stendal.
Karin Glamsland Hagen fra Frende. Kunderådgiver Hilde Østerøy og Berit Eide Johnsen. Morten Arentz Grastvedt. Niklas Grønning

Program 07 har tittelen ” Uføreforsikring og jobb i bank”