E Seier Det Bare (Program 02) Ord Og Uttrykk

Arild Andersen 5. oktober 2022

Program 02

Nå skal  det handle  mye om om “Ord og uttrykk”
Ansvarlig for denne serien er Solveig Heldal