Konsert med Demenskoret

Solveig Heldal 4. juli 2024

Demenskoret i Grimstad og Lillesand konsert med Kim Wigaard

Grimstad og Lillesand Demenskor innbyr til stor konsert med besøk av Kim Wigaard fra demenskoret på TV.