Radio L på DAB

Arild Andersen 3. juli 2024

Radio l på Fm, DAB og Nettradio

Det er nå klart at FM senderen på Flakkehei ikke vil bli gjenoppbygd etter at den ble ødelagt
av lynnedslag. Dette er Radio Metro`s avgjørelse som Medietilsynet har godtatt.

Dette har medført at vi har betraktelig dårligere dekning i Birkenes, og for å bøte på dette
har vi inngått avtale om at våre sendinger også distribueres på Radio Metro`s DAB-nett.

DAB-dekningen er dessverre heller ikke god nok i Birkenes.
Det arbeides med å få opp en DAB sender i Birkenes, men dette blir uansett ikke klart på kort sikt.
Lyttere i Lillesand og Birkenes har pr nå følgende muligheter til å høre våre sendinger;
Fm 107,4 0g 106,3. DAB og Internett.

For å finne oss på DAB må man ta en full skanning etter nye DAB kanaler, og da vi Radio L dukke opp.
Har man ikke mulighet til å få oss inn på Fm eller DAB er internett radio et godt alternativ.
Link til nettradio. radiol.no
Den beste løsningen for å lytte på nettradio er å anskaffe seg en DAB/FM radio med internettradio.
Sør din lokale Radio og TV forhandler.

Her er en kort video hvordan man finner Radio L på en radio med internett