Arne Eilertsen i Rådhusparken

Solveig Heldal 2. mai 2024

Arne Eilertsen talte og la ned blomster ved minnesmerket i Rådhusparken.

Med Lillesand Hornmusikk som spilte på Rådhustrappen ble det en fin markering da Arne Eilertsen talte og la ned blomster ved minnebauta i Rådhusparken på 1 mai.

(Bilde fra LP. Henrik Lenborg)