Husflidslaget med Sommerskole

Solveig Heldal 4. april 2024

Sommerskole med Husflidslaget

Husflid laget i Lillesand er ivrig forkjempere for at barn skal lære gode håndverkstradisjoner.
Nå inviterer de til sommerskole og håper mange barn vil melde seg på sier Edle Gulløy Larsen.