rbt

Et Godt år for Museet

Solveig Heldal 29. februar 2024

Fjoråret var et godt besøks år for By og Sjøfartsmuseet

Vi har hatt en prat med museumsbestyrer Anne S. H. Omdal om hvordan sommerutstillingen 2023 ble mottatt,.
Besøkstallene viser mange besøkende og at det var stor interesse for det som ble presentert.