Graving i sentrum skaper frustrasjon

Solveig Heldal 21. februar 2024

Merete og Stine i Handelstanden fortviler hvis gravearbeidet ikke blir ferdig til avtalt tid

Det graves i sentrum og nå er Handelstanden og de næringsdrivende redd for at tidsfristen ikke blir overholdt.
Nå krever de svar fra kommunen, også angående  parkering i eventuelt en utvidet anleggsperiode.