Et demensvennlig samfunn?

Solveig Heldal 15. februar 2024

Tid for kurs så vi kan bli et demensvennlig samfunn?

Lillesand Sparebank er først ute med fullført kurs for å bli en Demensvennlig bedrift.
Demenskoordinator Ellen Sandvik håper flere vil ta kurset.