Farlig, la ikke barn få tak i disse

Solveig Heldal 8. februar 2024

Knappcellebatterier og små barn

Har du tenkt på hvor mye vi har som bruker batterier?
Og har du tenkt på hvor skadelig de små knappecellebatteriene kan være, spesielt om du har små barn, sier Tina Hveem Vislie i Skadeforebyggende forum.