rbt

Sokneprest Frode Fjellbråten og biskop Stein Reinertsen

Solveig Heldal 17. januar 2024

Bispevisitas i Lillesand Menighet

Høvåg og Lillesand menigheter har bispevisitas denne uka.
Vi fikk en prat med Biskop Stein Reinertsen om hva gjør en biskop og hva er en visitas?