Viktoria Viseklubb konsert Louis Jacoby

Solveig Heldal 11. januar 2024

Lous Jacoby til visekveld på Hotell Norge

Viktoria Viseklubb fyller 25 år og i startåret hadde de besøk av visesanger Louis Jacoby og nå er han tilbake med både nye og gamle viser.
Vi har hatt besøk av Elisabeth Ording som forteller om dette.