Pass på levende lys og brannfare

Solveig Heldal 21. desember 2023

Råd for brannforebygging i desember

Sjekk alt elektrisk utstyr for feil og slitasje, ikke lad om natta og pass på levende lys i jula.
Dette kommer som en oppfordring fra  Hans Arne Madsen ved KBR forebyggende avdeling.