Nytt Bystyre på plass.

Solveig Heldal 9. november 2023

Første ordinære Bystyremøte.

Det nye bystyret hadde første ordinære møte på onsdag
Ordfører  kom i studio og redegjorde for noen av de viktigste sakene, som gågatebelegg i sentrum..