Besøk på Ungdomsskolen

Solveig Heldal 26. oktober 2023

Elevene stilte med flotte modeller til Lillesandsprosjektet

Lillesand Sparebank og Lillesand kommune utfordret sammen alle tiende klassingene på Lillesand ungdomsskole om å bli med på et prosjekt hvor ungdommene fikk i oppgave å lage modeller og budsjett for bygg eller aktiviteter i sentrum som de ville ha ønsket kunne bli en realitet.
På tirsdag ble alle modellene presentert for politikerne, administrasjonen og presse.