FHI levekårs undersøkelse

Solveig Heldal 5. oktober 2023

Folkehelseinstituttet vil kartlegge levekår på Agder

Folkehelseinstituttet FHI er ute med en levekårsundersøkelse.
Nå er det sendt mail til  60 tusen egder, og de håper på at flest mulig vil ta tid å gi sine svar.
Dette sier folkehelserådgiver Lene Egeberg og kommuneoverlege Thor E. Engemyr.