Bo møbler jubilerer

Solveig Heldal 5. oktober 2023

Bo Andersson tar fram gitaren og ønsker velkommen til jubileumsfeiring

I 25 år har Bo Andersson drevet med møbel tapetsering, et håndverksyrke få har.
Og i 10 år har det vært verksted på Bergstøsletta.
Dette vil Bo markere med kaker og sang.