Lav renteøkning i Sparebanken denne gang

Solveig Heldal 28. september 2023

Sparebanken med liten renteøkning

Banksjef Anne Grete Knudsen forteller om mindre renteøkning i Sparebanken enn den Norges Bank.