rbt

Magne Aartun fra Lillesand menighet inviterer til temakveld

Solveig Heldal 14. september 2023

Tore Ljøkjel med flere kommer til Tema Gudstjeneste

Gudstjenesteutvalget arrangerer temakvelder i kirken vår og høst.
Denne gangen er det ekteparet Lene og Tore Ljøkel som kommer.
Lene skal synge og fortelle om sitt turbulente liv, og Tore har med saksofonen.
Vi har hatt besøk i studio av Magne Aartun som forteller om denne temakvelden.