rbt

Velkommen til kurs på Frisklivssentralen

Solveig Heldal 16. august 2023

Susann Bugge og Olav Lund ønsker velkommen til kurs på Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har startet påmelding til høstens mange kurstilbud,.
De ønsker spesielt velkommen til ”Sterk og stødig” kurs i Høvåg.