rbt

Nytt kunstprosjekt på Dovre

Solveig Heldal 22. juni 2023

Åpning av Kunstprosjekt på Demens avdeling på Dovre.

På Dovre Bo og Aktivitetssenter er det en demens avdeling og her ble det på onsdag åpnet et kunstprosjekt som lenge har vært planlagt.
Vi har besøkt avdelingen og pratet med noen av de som har hatt ansvaret, blant annet Kultursjef Magne Haugen