Simon Zernichow fra ” Arkivet ” holdt 8.mai tale

Solveig Heldal 11. mai 2023

Etter talen 8 mai fikk vi en prat med Simen Zernichow

På frigjøringsdagen 8.mai var dagens taler Simen Zernichow fra Arkivet i Kristiansand
Etter arrangementets slutt  fikk vi en prat med ham om arbeidet med formidling av Arkivets historie til skoleklasser og andre besøkende.