Påskespill i Lillesand Kirke

Solveig Heldal 16. mars 2023

Lillesand kirke byr på påskespill søndag 19.mars

Til søndag er det påskespill og ingen vanlig gudstjeneste i Lillesand Kirke forteller sokneprest Kathrine Tallaksen Skjærdal.
Dette er et påskespill skrevet av lokale og tidligere bare fremført i Høvåg, men nå står Lillesand for tur.