rbt

Lovbestemt å ha forsikret el.sparkesykkelen

Solveig Heldal 2. februar 2023

Niklas Grønning på Frende Forsikring minner om å forsikre din el sparkesykkel

Fra 1.januar ble det lovpålagt å ha egen forsikring på el sparkesykler, men i følge nasjonale tall er det bare få prosent av eierne som har ordnet forsikring, forteller Niklas Grønning i Frende.