Har du ordnet med fremtidsfullmakt

Solveig Heldal 2. februar 2023

Sparebanken inviterer til seminar om fremtidsfullmakt

Det er mens du er frisk du bør  ordne med framtidsfullmakt ,
sier banksjef Anne Grete Knudsen i Lillesands sparebank og inviterer til seminar om dette temaet på Hotell Norge.