Søk gavefondet fra Sparebanken

Solveig Heldal 19. januar 2023

Nå er det tid for å søke midler fra Gavefondet

Hvert år deles det ut flere millioner kroner til støtte til kulturliv og idrett mm, forteller banksjef Anne Grete Knudsen i Sparebanken,
og nå er det tid for ditt lag eller forening å søke for 2023.