Nytt år og tid for litt brannstatistikk for fjoråret

Solveig Heldal 5. januar 2023

Flere husbranner og utrykninger i fjor enn året før forteller brannsjef Roy Mikkelsen

Hvert år legger vi turen til Lillesand brannstasjon for å la Roy Mikkelsen og Geir Klausen fortelle litt om hva brannvesenet har hatt av branner og utrykninger i året som var.