Unikt funn på Møglestu

Solveig Heldal 23. november 2022

Runeamulettfunn på Møglestu

En meget entusiastisk historiker Terje Ellefsen kom i studio sammen med Tor Gunnar Heldal, som  ofte er ute med metallsøkeren,
og denne gang ble det funnet en runeamulett av bly som stammer fra tidlig middelalder