rbt

Danser Amalie Syvertsen fikk Ungdommenspris

Solveig Heldal 17. november 2022

Amalie Syvertsen, danser fra Høvåg, fikk ungdommenspris 2022.

Ei danseglad jente fra Høvåg, Amalie Syvertsen, fikk ungdomsprisen.
Amalie forteller at hun vil bruke prispenger på danseutstyr og kontingenter på dansestudioer.