rbt

Festivitas på Kniben da dagsturhytta ble åpnet

Solveig Heldal 10. november 2022

Fornøyd ordfører på Kniben når dagsturhytta skulle åpnes.

Det var stor festivitas på Kniben på søndag og minst 3-400 mennesker kom for å overvære arrangementet.
Her hører vi ordfører Einar Holmer Hoven tale litt før offisiell åpning sammen med fylkesordføreren.