Dette bør du ha hjemme fortelles det via nettsiden sikkerhverdag.no

Solveig Heldal 3. november 2022

Beredskapsuken!

Det er mye uro rundt i verden, her i Norge er sikkerheten hevet, hva med egen beredskap
Vi har hatt besøk i studio av ass. fylkeberedskapssjef Dag Auby Hagen