Har Solveig klart å holde vekten

Solveig Heldal 13. oktober 2022

Sommeren er over og høsten begynt og det er lenge siden Solveig steg opp på vekten hos Helene Hårklau på Roedekurs.
Hvordan er det gått, har Solveig klart å holde vekta etter vektreduksjon i vår?