Nytt demens tilbud på Dovre

Solveig Heldal 11. august 2022

Åpning av ny dement avdeling på Dovre.

Nå er det flotte demens tilbudet på Dovre åpnet.
Vi fikk en prat med enhetsleder for habiliteringstjeneste  Hilde Trøim, og avd.leder  for dag tilbudet  Mai Britt Bjerkstad.
På bildet ser vi fra venstre. Tor Erling Engemyr, Geir Jenssen,  Mai Britt Bjerkstad og Hilde Trøim