Skjærgårdstjenesten og sommerbesøk

Solveig Heldal 14. juli 2022

Det var travelt i langs bryggene i byen i dag.
Vi klarte å få tak i Jan Olav Johnsen fra skjærgårds tjenesten og havnevert Ludia Madsen for å høre om sommerbesøk i byen og gjestehavna.