Barn inviteres til å lese

Solveig Heldal 2. juni 2022

Sommerles på Biblioteket

Hver sommer inviteres barn fra 1 til 7 trinn til å lese så mange bøker de bare kan, premier og nye level venter de leselystne,
forteller Jeanette på barne-og ungdomsavdeling på biblioteket.