Helt konge:

Solveig Heldal 11. mars 2022

Vi fikk besøk i studio av prest Frode Fjellbråten og forteller Hilde Eskilt ang ny fortellerstund  i Vestre Moland kirke. Denne gangen plukker Hilde fram historier om de store kongene i gamle testamentet  og Jørund Flaa synger sanger som viser at kanskje  fortid og nåtid kan ha de samme utfordringer.