dav

Beredskap:

Solveig Heldal 3. mars 2022

Beredskap i hjemmet er viktig, hva bør du ha av vann, mat og annet hvis strømmen går eller annet uforutsett inntreffer.  I studio ass.  fylkesberedskapssjef i Agder Dag Auby Hagen.