utdeling av matkasse

Solveig Heldal 3. februar 2022

Lillesand Frikirke har tatt på seg ansvar for utdeling av matkasser til folk som trenger litt ekstra hjelp i trange tider.